25η Μαρτίου: F-16 πάνω από τη Θεσσαλονίκη

12

25η Μαρτίου: F-16 πάνω από τη Θεσσαλονίκη