«Χριστός ετέχθη»

Χριστός ετέχθη!
Xριστός ετέχθη επί γης εν
φάτνη σπάργανα φορέσας
τα δεσμά διαρήξας των ανομιών ημών.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα από την δημοσιογραφική μας ομάδα!