Φορολογικές δηλώσεις 2019: Οι «παγίδες» για τους συνταξιούχους

27

Τρεις «παγίδες» υπερφορολόγησης κρύβουν οι φορολογικές δηλώσεις για τους συνταξιούχους.Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα αναδρομικά προηγούμενων ετών που πρέπει να δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις και τα εισοδήματα από παράλληλη απασχόληση τα οποία προστίθενται στις συντάξεις και φορολογούνται με ενιαία κλίμακα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα κληθούν να καταβάλουν τους προσεχείς μήνες χιλιάδες συνταξιούχοι.

Τεκμήρια διαβίωσης
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι το 2018 ήταν άνω των 65 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 31-12-1953, δικαιούνται μειώσεων κατά 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες στις οποίες διαμένουν, τα ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν, τις βάρκες ή τα σκάφη αναψυχής που τυχόν κατέχουν κ.λπ.

Προκειμένου τα τεκμήρια διαβίωσης να μειωθούν κατά 30%, κάθε συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών πρέπει κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής του δήλωσης, να εντοπίσει στον πίνακα 2 , που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου, τους κωδικούς 013-014.

Αν ο ίδιος ο υπόχρεος είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών θα πρέπει, αφού εντοπίσει τον κωδικό 013, να απαντήσει καταφατικά στη σχετική ερώτηση, συμπληρώνοντας το κενό κουτάκι που βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «ΝΑΙ».

Αν η σύζυγός του είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών θα πρέπει να κάνει το ίδιο δίπλα από τον κωδικό 014.

Αν δεν συμπληρωθούν οι παραπάνω κωδικοί, τότε:

Σε περίπτωση που το δηλούμενο εισόδημα του συνταξιούχου είναι χαμηλότερο του τεκμαρτού, το οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί επί τεκμαρτού εισοδήματος στο οποίο δεν θα έχει επέλθει μείωση κατά 30%.
Δηλαδή, ο φόρος θα υπολογιστεί επί τεκμαρτού εισοδήματος υψηλότερου κατά 42,8% από αυτό το οποίο θα έπρεπε κανονικά να ληφθεί υπόψη.

Ως εκ τούτου θα προκύψει υπέρμετρα αυξημένος φόρος εισοδήματος. Π.χ. αν το δηλούμενο εισόδημα του συνταξιούχου είναι 8.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα 15.000 ευρώ, τότε, σε περίπτωση μη μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, ο φόρος που αναλογεί θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ.