Υπεγράφη η σύμβαση για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας κάτω από την Τσιμισκή

32

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου-Αγίας Σοφίας (Τμήμα από Τσιμισκή έως Λεωφ. Νίκης)» προχώρησαν σήμερα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, η μελέτη αφορά εργασίες ανάπλασης για τη Β’ φάση του άξονα Αχειροποιήτου-Αγίας Σοφίας και συγκεκριμένα του τμήματος που ορίζεται από τις οδούς Τσιμισκή και τη Λεωφόρο Νίκης, καθώς και την αναδιαμόρφωση τμήματος του πεζοδρομίου επί της οδού Μητροπόλεως, ενώ αποτελεί μέρος της πρότασης που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον σχετικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό, με την Α΄ φάση του ήδη ολοκληρωμένη.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Το τμήμα του άξονα που θα αναπλαστεί θα αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες, την πρώτη μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Μητροπόλεως με χαρακτήρα εμπορικού πεζόδρομου, ως ταυτόσημη συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου τμήματος από την οδό Μακένζυ Κίνγκ έως την Τσιμισκή, και τη δεύτερη από την οδό Μητροπόλεως έως τη Λεωφόρο Νίκης, η οποία διαμορφώνεται ως πλατεία της Μητρόπολης
Το εμπορικό τμήμα οργανώνεται σε ζώνες χρήσης με ορθολογικές επιλογές που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του και με χαράξεις που εντείνουν τον δυναμισμό της γραμμικότητάς του, ενώ σε εκείνο της «Πλατείας της Μητρόπολης» το ενιαίο συνεχές δάπεδο διευρύνει τον χώρο και τον ενοποιεί με το διευρυμένο τμήμα που εκβάλει στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης
Παράλληλα, το υδάτινο γραμμικό στοιχείο, οι δεντροστοιχίες που το περιβάλλουν, η σχέση με τον ανοικτό ορίζοντα και τη θέα, στοχεύουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού δημόσιου χώρου, ενώ ο προτεινόμενος φωτισμός θα συμβάλει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτής της περιοχής
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου -ως συνέχεια της αντίστοιχης υλοποιημένης Α΄ φάσης- θα αποδοθεί στο κοινό ένας υψηλών προδιαγραφών αστικός χώρος, που θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών και της εικόνας του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από τη σύμβαση ανέρχεται σε 1.324.066,72€. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από κονδύλια της ΕΤΕπ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 210 ημερών.