Το νερό ΣΕΛΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Νερό. Η αξία του ανεκτίμητη. Το πολυτιμότερο αγαθό για τη ζωή πολλές φορές θεωρείται δεδομένο και ανεξάντλητο. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι μια αφορμή να αναθεωρήσουμε αλλά και να επανεκτιμήσουμε την αξία του.