Σύνοδος ΟΟΣΑ: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την περιφερειακή ανάπτυξη

23

[ad_1]

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν συμβάλει στη βελτίωση του μέσου όρου του βιοτικού επιπέδου στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως όλα τα μέρη δεν έχουν επωφεληθεί στον ίδιο βαθμό και υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι οι οικονομικές ανισότητες, δύνανται να συμβάλουν στο οικονομικό και πολιτικό χάσμα σε πολλές χώρες. Αυτό σημειώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης της Αθήνας που υπέγραψαν οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και δέκα ακόμα χώρες μη μέλη, που συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού χθες και σήμερα, στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η πολιτική θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να προσδιορισθεί αν θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια η γεωγραφία των ευκαιριών ή αν θα εμβαθυνθεί η δυσαρέσκεια.
«Η στήριξη μόνο σε αντισταθμιστικές πολιτικές δεν θα επαρκεί για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων. Κι ενώ η μείωση των θεσμικών εμποδίων στην οικονομική κινητικότητα παραμένει εξίσου σημαντική χρειάζεται να συμπληρωθεί περισσότερο από πολιτικές που σέβονται τον τόπο και από ολοκληρωμένες λύσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες και προκλήσεις, ιδίως για αυτά τα μέρη που υστερούν και για τον πληθυσμό τους» όπως υπογραμμίζεται στη διακήρυξη.
Στον χαιρετισμό του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες της συνόδου «στην Ελλάδα της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης», επεσήμανε ότι σήμερα «έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα το οποίο με άλλες διαστάσεις, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ευρύτερα, που είναι το θέμα των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, σε συνδυασμό και με το πολύ σοβαρό θέμα που έχει θέσει ο ΟΟΣΑ, το θέμα των λεγόμενων «μεγατάσεων», των προκλήσεων με άλλα λόγια, που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας στο παρόν, αλλά και στο μέλλον».
«Το γενικό ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιες πολιτικές θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, είτε πρόκειται για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για τις δημογραφικές αλλαγές κλπ.
Εάν το κάνουμε αυτό με τις πολιτικές που επικράτησαν τις τελευταίες 10ετίες σε πολλές χώρες σε αυτό το περιβάλλον που ονομάστηκε νεοφιλελευθερισμός, τότε πρέπει να είμαστε ανήσυχοι, γιατί αυτές οι πολιτικές δεν επέτρεψαν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αντίθετα συνέβαλαν στη διεύρυνσή τους», σημείωσε ο κ. Δραγασάκης.
Πολλές από τις «μεγατάσεις» (η παγκοσμιοποίηση, η ταχεία τεχνολογική καινοτομία, η ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της γήρανσης του πληθυσμού, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση και ανάπτυξη μεγαλουπόλεων και οι κλιματικές προκλήσεις) δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευημερίας και την ώθηση της παραγωγικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες και κοινότητες. Όμως, την ίδια ώρα, οι «μεγατάσεις» αυτές δημιουργούν, επίσης, αβεβαιότητα και ενδεχομένως σημαντικά αντισταθμίσματα μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν με πολιτικές που αγνοούν τη χωρική διάσταση.
«Το οικονομικό χάσμα εντός και μεταξύ των περιφερειών χρονίζει στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίζει να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη. Το μέλλον της εργασίας, επίσης, θα επηρεάσει διαφορετικά τις περιφέρειες με σημαντικές διακυμάνσεις στις επιπτώσεις στην αυτοματοποίηση, στην παγκόσμια διανομή παραγωγής και στην ψηφιοποίηση δεδομένων των διαφορών στη βιομηχανική δομή και δεξιότητες» όπως αναφέρεται στη διακήρυξη της συνόδου.
Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τη συνοχή μεταξύ των τοποκεντρικών πολιτικών σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες υπο-εθνικές κυβερνήσεις. Ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για τις αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις.
Απομένουν όμως πολλά να γίνουν, όπως αναφέρεται, για την ενσωμάτωση οπτικών τοποκεντρικής και πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης σε άλλους τομείς πολιτικής, σημαντικούς για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τέτοιοι τομείς πολιτικής περιλαμβάνουν: την οικονομική ανάπτυξη, τις χρήσεις γης, τη στέγαση, την καινοτομία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υποδομές, τη μετανάστευση, τα δημόσια οικονομικά, την ψηφιοποίηση, τη γεωργία, τα ύδατα, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία, το εργατικό δυναμικό και τον τουρισμό. Οι ισχυρές βάσεις δεδομένων υπο-εθνικών δεικτών και χωρικά διαφοροποιημένες αναλύσεις είναι ουσιώδεις για την κατανόηση των τοποκεντρικών διαστάσεων αυτών των ζητημάτων.
«Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτώνται από τις εθνικές προτεραιότητες και συνθήκες και δεν αποτελούν απλώς τη διατήρηση των εθνικών κυβερνήσεων αλλά συμπεριλαμβάνουν όλα τα επίπεδα κυβέρνησης όπου εφαρμόζονται διαφορετικές εντολές και επίπεδα αυτονομίας ανάλογα με το εθνικό συνταγματικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο» υπογραμμίζεται στο κείμενο της Διακήρυξης της Αθήνας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:

[ad_2]