Σωτήρης Τσιόδρας: Επικεφαλής νέας επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη συστήθηκε νέα επιτροπή για τη δημόσια Υγεία, η οποία ονομάζεται πλέον Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) με επικεφαλής τον Σωτήρη Τσιόδρα.Σημειώνεται ότι η νέα επιτροπή δεν επηρεάζει τη λειτουργία της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων για τον κορωνοϊό, που θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Στην απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά «H Επιτροπή καθίσταται καθολικός διάδοχος από τη συγκρότησή της όλων των λοιπών Επιτροπών Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19 και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, και παραλαμβάνει την έκθεση πεπραγμένων, τα απολογιστικά στοιχεία δράσης και το αρχείο τους, μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4675/2020 (ΦΕΚ Α΄ 54).»

Η νέα επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα συμβουλεύει το υπουργείο Υγείας για θέματα δημόσιας υγείας αλλά και της πανδημίας, την ώρα που το τέταρτο κύμα βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα μας. Θα συμβάλει με τις προτάσεις της και στην δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου, το οποίο θα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των υπηρεσιών υγείας, από την πρόληψη και την φροντίδα των ασθενών covid και non covid μέσα στα νοσοκομεία, μέχρι το κομμάτι της αποθεραπείας.