“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα”

Η Άννα Τσιμου σχολιάζει την επικαιρότητα..
Μεταξύ των θεμάτων :

  • Το μέτωπο της ακρίβειας
  • Οι τουρκικές προκλήσεις
  • Η πορεία της πανδημίας