Στο τέλος Ιανουαρίου, με τις συντάξεις Φεβρουαρίου, θα δοθεί η αύξηση 7,75% στις μικτές συντάξεις σε 1,7 εκ. συνταξιούχους ενώ τα ποσά θα περιλαμβάνουν αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση για τον μήνα Ιανουάριο.

Ωστόσο, 1.466.000 συνταξιούχοι θα δουν όλη την αύξηση στους λογαριασμούς τους καθώς είχαν αρνητική ή μηδενική προσωπική διαφορά ενώ 259.000 συνταξιούχοι θα δουν μικρότερη αύξηση λόγω του ότι έχουν ακόμα μικρή θετική προσωπική διαφορά.Αντιθέτως 910.073 συνταξιούχοι, πάνω από το ένα τρίτο, κυρίως με μεσαίες συντάξεις, δεν θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις τσέπες τους λόγω του ότι συνεχίζουν να διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι δεν πρόκειται να δουν κάποια αύξηση στις συντάξεις τους μέχρι το 2024.Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9
Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Η αύξηση 7,75% καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού του 2023.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης θα δημοσιοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2023 και αν προκύψουν διαφορές, οι επιπλέον αυξήσεις θα πιστωθούν τέλος Ιανουαρίου 2024.