Στο δημόσιο μέσω… πανελλαδικών – Tι αλλάζει στο ΑΣΕΠ

Το 2023 θα είναι η χρονιά, όπου αναμένεται να εξαλειφθεί το φαινόμενο των εκκρεμών προσλήψεων χάρη στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους, προκειμένου σε αυτόν να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι μη υλοποιηθείσες προσλήψεις των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του 2022, αλλά και του 2023.
Ο μεγάλος διαγωνισμός που υπολογιζόταν να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο ή στις αρχές του Νοεμβρίου, φέτος, πήρε αναβολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών στον απόηχο του υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/9 και ενέκρινε 17.942 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο την επόμενη χρονιά.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διενεργείται υπό την μορφή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μιας ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος και θα περιλαμβάνει:

Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου.
Εξέταση γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των θέσεων στην προκήρυξη.
Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
Σημειώνεται πως οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, είτε με ανάπτυξη κειμένου, είτε με συνδυασμό και των δύο.