Στη βουλή η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Κατατέθηκε σήμερα η τροπολογία με όλες τις ρυθμίσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων εργασιακών ομάδων.

Δεν έχουν ενταχθεί άλλοι κλάδοι πλην των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και το προσωπικό σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η αρχή θα γίνει από τις δομές πρόνοιας. Μέχρι τις 16 Αυγούστου θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση. Σε αντίθεση περίπτωση θα απέχει από την εργασία του, χωρίς καταβολή μισθού και ασφαλιστικών εισφορών. Δεν υπάρχει διάρκεια αναστολής.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους εργαζομένους για τους οποίους θα ισχύσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σε ότι αφορά στους εργαζομένους στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας (νοσοκομεία , κλινικές) θα πρέπει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου να έχει γίνει η πρώτη δόση.

Τα κενά που θα προκύψουν θα μπορούν να καλυφθούν από νέες προσλήψεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε διάρκεια τους τρεις μήνες.