Σημαντική Συνεργασία Ευρώπης & ΗΠΑ στις Μεταφορές-Συμμετοχή Ε. Μπεκιάρη

Σημαντική συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ
στις μεταφορές
Εναρμονίζονται μεταξύ τους ερευνητικά προγράμματα και προτεραιότητες
στον τομέα των μεταφορών

Στις 17 Μαΐου στη Λειψία της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εκδήλωση “ITF Pre-Summit Research”, συγκεντρώνοντας ερευνητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο με στόχο να παρουσιάσουν και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις Μεταφορές για Μία Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, Πρόεδρος του ECTRI και Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτυών Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ).

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF), με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας στις Μεταφορές (ECTRI), το Συμβούλιο Έρευνας Μεταφορών των ΗΠΑ (TRB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ερευνητική Εταιρεία Μεταφορών (WCTRS), προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των ερευνητών και εκπροσώπων από κυβερνήσεις, πόλεις και άλλους σχετικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, ως Πρόεδρος του ECTRI αλλά και ως Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, παρουσίασε τις δραστηριότητες του ECTRI και τη δέσμευσή του οργανισμού στο “ITF Pre-Summit Research” από το 2018. Ο Δρ. Μπεκιάρης τόνισε τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων και γνώσης μεταξύ των ερευνητών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου, μέσω τις συνεργασίας μεταξύ των ITF, TRB, WCTRs, ECTRI και, από φέτος, της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογράφηκε 5-ετές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ECTRI (από τον Πρόεδρό του οργανισμού, Δρ. Ε. Μπεκιάρη) και του TRB (από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, κ. NeilPedersen), γεφυρώνοντας και εναρμονίζοντας τα ερευνητικά προγράμματα και τις προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.