Πυρόπληκτοι αποζημιώσεις: Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τα έκτακτα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις δράσεις για την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ” Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ” Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄143) και άλλες διατάξεις» θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη και θα μετέχουν τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Οικονομικών και Περιβάλλοντος.