ΠτΔ: Ό,τι μεγάλο και σημαντικό το επιτύχαμε ενωμένοι – Η διχόνοια και ο διχασμός μάς στοίχισαν ακριβά

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò, åðéóêåýèçêå óôï Íáýðëéï ãéá íá ðáñáóôåß óôïí åïñôáóìü ôçò ÌíÞìçò ôïõ Ðïëéïý÷ïõ ôçò ðüëåùò, Áãßïõ Áíáóôáóßïõ ôïõ ÍáõðëéÝùò, ÐáñáóêåõÞ 1 Öåâñïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

«Εμείς, οι Έλληνες, έχουμε ιερό χρέος να υπερασπισθούμε, υπό όρους και συνθήκες αρραγούς ενότητας, τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια, καθώς και την πρόοδο του τόπου, κατ’ εξοχήν μέσα από την θωράκιση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από το Ναύπλιο, όπου βρίσκεται για τις εκδηλώσεις εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως.

Επικαλούμενος την ιστορία του Ναυπλίου, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στα πολλά και εμβληματικά μηνύματα που εκπέμπει για την πατρίδα μας, το λαό μας και το έθνος μας, και τόνισε ότι σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία επιβάλλεται να αφουγκραστούμε εκείνο που αναβλύζει από τις ιερές παρακαταθήκες του πρώτου κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, και από την ειδεχθή δολοφονία του στο Ναύπλιο.

«Ό,τι μεγάλο και σημαντικό το επιτύχαμε ενωμένοι, ενώ η διχόνοια και ο διχασμός μάς στοίχισαν ακριβά, ακόμη δε και κομμάτια του εθνικού μας κορμού» υπογράμμισε ο κ. Παυλόπουλος.