Πρόταση για σύσταση ομάδας καθημερινότητας από τον Γ. Λίλτση (Video)

Τη σύσταση ομάδας καθημερινότητας προτείνει ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης, με κύριο στόχο την άμεση επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες.

Παράλληλα, ο κ. Λίλτσης στάθηκε την ανάγκη αναβάθμισης των κτιρίων στο δήμο καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων ώστε να επιτευχθεί η προσβασιμότητα σε Άτομα με Αναπηρία.