Πρωτογενές πλεόνασμα 822 εκατ ευρώ στον προυπολογισμό το πρώτο δίμηνο του΄19

[ad_1]

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προυπολογισμός στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 2,695 δισ. ευρώ.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία στο πρώτο δίμηνο του έτους παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 1,136 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,046 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2018 είχε σημειωθεί πλεόνασμα 1,526 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,833 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 344 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,463 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων :
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 185 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 9,7%,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 58 εκατ. ευρώ ή 3,6.%,
ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
στ) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 112,8%,
ζ) Μεταβιβάσεις κατά 127 εκατ. ευρώ ή 34,9%,
η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 94 εκατ. ευρώ ή 38%
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 8,5%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 13,5%,
γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 6,6%,
δ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή 26,9%,
ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 12 εκατ. ευρώ ή 22,1%,
στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 19%,
ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 33,9%
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 28 εκατ. ευρώ από το στόχο (603 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 452 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,726 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 370 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,113 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 433 εκατ. ευρώ.
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2019, είναι οι κάτωθι:
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 22 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 20 εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 52 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 46 εκατ. ευρώ,
στ) Μεταβιβάσεις κατά 185 εκατ. ευρώ,
ζ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 59 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:
α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 22 εκατ. ευρώ
Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (324 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 134 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν στα 8,968 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 566 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9,534 δισ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ..
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 270 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 110 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,575 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 789 εκατ. ευρώ, των πρόσθετων αποδοχών κατά 330 εκατ. ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018), καθώς και των μεταβιβάσεων κατά 267 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,420 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 201 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:

[ad_2]