ΠΟΕ-ΟΤΑ: Προβλήματα από την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου των Δαπανών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

21

[ad_1]

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η σύσκεψη θα γίνει με συμμετοχή των υπευθύνων όλων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, καθώς επίσης και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Αντικείμενο της είναι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «να εκτιμηθεί η κατάσταση όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου των Δαπανών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και να αναζητηθούν μέσα από διάλογο οι δράσεις οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για την αντίδραση του κλάδου στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και των Αιρετών να γίνουν οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών «εξιλαστήρια θύματα».
Μέχρι στιγμής, και παρά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είτε με κινητοποιήσεις είτε με έγγραφες αναφορές προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών,στην προσπάθεια της αναδείξει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου των Δαπανών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για την αντιμετώπιση τους».
Συνεχίζοντας η ομοσπονδία επισημαίνει πως: «Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση και ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2019, σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη γραφειοκρατική πολυνομία, θα έχουν ως άμεσο επακόλουθο τις Πειθαρχικές και Ποινικές ευθύνες να τις επωμιστούν αποκλειστικά και μόνο οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες θα είναι πέρα από κάθε πλαίσιο και όριο διαχείρισης, ευθύνης και εργασιακής απόδοσης τους. Για το λόγο αυτόν, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάει τα εξής:
1.Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 με τις οποίες οι Αιρετοί απαλλάσσονται κάθε ευθύνης των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού και την έναρξη διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την δημιουργία, ρύθμιση και εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και ουσιαστικά λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού.
2.Την πλήρη απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος, όπως ισχύει και για τους Αιρετούς.
3.Την επαναφορά από την 1ηΙανουαρίου 2019 του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού.
4.Την κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού.Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, μεταφέροντας όλες τις ευθύνες στους εργαζομένους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, είναι άδικη, μη λειτουργική και πρέπει να αλλάξει. Κι ο μόνος τρόπος να αλλάξει, από τη στιγμή που οι αρμόδιοι δεν τείνουν ευήκοα ώτα, είναι αυτός που γνωρίζουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο μαζικός, δυναμικός και ενωτικός αγώνας».
Μοιράσου το άρθρο:

[ad_2]