Περιοδεία Τσίπρα στα Δωδεκάνησα

Ðáñïõóßáóç ðñïãñÜììáôïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ â?? ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü êáé Ðñüåäñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÁëÝîç Ôóßðñá ôçí ÄåõôÝñá 10 Éïõíßïõ 2019, óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò. (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Περιοδεία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει το σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Ρόδο, τη Χάλκη και την Τήλο.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για σήμερα, Σάββατο, 15 Ιουνίου:

Ρόδος
10:30 – Περιοδεία στην πόλη και συνάντηση με νέους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.

Χάλκη
15:00 – Άφιξη στο νησί.
Περιοδεία στο λιμάνι, συνάντηση με κατοίκους.

Τήλος
19:00 – Άφιξη στο νησί.
20:30 – Περιοδεία στην πλατεία, συνάντηση με κατοίκους. Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό.