Παρουσίαση του βιβλίου του Π. Αδαμίδη στο Κιλκίς με θέμα: «Η αρχή της μέσης γραμμής στο Δίκαιο της Θάλασσας»