Παράταση στον μειωμένο ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου

22
ÔñáðÝæéá ôáâÝñíáò óå ðñïâëÞôá óôïí ÐëáôáíéÜ ôïõ Ðçëßïõ. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Σύμφωνα με πληροφορίες , το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δίνει παράταση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου στον μειωμένο ΦΠΑ που ισχύει σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Χίο και Σάμο.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ θα παραμείνει στο 17% αντί να αυξηθεί στο 24% ο μειωμένος στο 9% αντί 13% και ο υπερμειωμένος στο 5% αντί 6% για την υπόλοιπη Ελλάδα.