Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία

33

Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία