Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία

31

Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία