Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία

28

Πένθιμα οι καμπάνες στη Θεσσαλονίκη για την Αγία Σοφία