Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εξωσωματική

Μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες και οι αιτήσεις στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν τα φάρμακα και οι θεραπείες για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας, ούτε η προσκόμιση των προηγούμενων βιβλιάριων υγείας του ζεύγους, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι απαιτείται
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι, όταν προσέρχονται στην επιτροπή, θα πρέπει να προσκομίζουν τον ΑΜΚΑ τους, καθώς επίσης ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ικανότητα μέσω ΑΤΛΑΣ, καθώς και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας από στοιχεία μητρώου μέσω TAXIS NET ή βεβαίωση δήμου.

Στη συνέχεια αρκεί να συμπληρώνεται ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο θα υπογράφεται για το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον της επιτροπής με την επίδειξη ταυτότητας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.