Ορκίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών ο Ρουπακιώτης

Åîïäïò áðï ôï Ðñïåäñéêï Ìåãáñï ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Áëåîç Ôóéðñá êáé ôïõ íåïõ Õð. Åóùôåñéêùí ìåôá ôçí ïñêùìïóéá ôïõ ôåëåõôáéïõ óáí õðçñåóéáêïõ Õðïõñãïõ ëïãù ôùí åêëïãùí ôçò 7çò Éïõëéïõ--Åîïäïò áðï ôï Ðñïåäñéêï Ìåãáñï ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Áëåîç Ôóéðñá êáé ôïõ íåïõ Õð. Åóùôåñéêùí ìåôá ôçí ïñêùìïóéá ôïõ ôåëåõôáéïõ óáí õðçñåóéáêïõ Õðïõñãïõ ëïãù ôùí åêëïãùí ôçò 7çò Éïõëéïõ

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ορκίσθηκε σήμερα το πρωί με θρησκευτικό όρκο ο Αντώνης Ρουπακιώτης ως Υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Ρουπακιώτης έχει διατελέσει στο παρελθόν Υπηρεσιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.