«Οι θεσμοί δεν βλέπουν κενό το 2019», επιμένουν κυβερνητικά στελέχη

38

Οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδέχονται πλέον ότι, ακόμα και μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% από τη νέα κυβέρνηση, δεν θα προκύψει «τρύπα» στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό – Ευρωπαϊκές πηγές επιβεβαιώνουν πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το τρέχον έτος δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο

Σε δραστική επί τα βελτίω αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για το 2019 προχώρησαν οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι αποδέχονται πλέον ότι, ακόμα και μετά τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% από τη νέα κυβέρνηση, δεν θα προκύψει «τρύπα» στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό.

«Οι θεσμοί δεν βλέπουν κενό το 2019», επιμένουν κυβερνητικά στελέχη, ενώ δύο ευρωπαϊκές πηγές με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών επιβεβαιώνουν πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το τρέχον έτος δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Η εξέλιξη αυτή εμπνέει αισιοδοξία για επίτευξη του στόχου και το 2020, για το οποίο η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι η εδραίωση του κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με το εμπροσθοβαρές μεταρρυθμιστικό σχέδιο ελληνικής ιδιοκτησίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο.

Επίσης για το 2020, εκτός από την μείωση φόρων, προϋπολογίζεται αύξηση των εσόδων από τη βελτίωση και διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. «Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2020 θα αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί το φθινόπωρο στη Βουλή, σε συνεργασία πάντα με τους θεσμούς», τονίζουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη.