Οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με Ρωσία και Ουκρανία

Οι εξαγωγές στην Ουκρανία κινούνται τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα των 200.000.000 ευρώ
Περίπου 45 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο για το έτος 2020Σύμφωνα με την έκθεση, οι εν λόγω εταιρίες ανήκουν κυρίως στους χώρους της εμπορίας τροφίμων, φρούτων και λαχανικών, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, του τουρισμού και της εστίασης. Με βάση τα ίδια στοιχεία, σχεδόν 40.000 Ουκρανοί ναυτικοί απασχολούνται σε πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα των 200.000.000 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχα μεγέθη κινούνται και οι εισαγωγές από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της χώρας μας το 2020 άγγιξαν τα 193.700.000 ευρώ, μειωμένες κατά 8% σε σχέση με το 2019, που είχαν διαμορφωθεί στα 210.800.000 ευρώ. Επίσης, η αξία των εισαγωγών από την Ουκρανία το 2020 υπολογίζεται στα 178.900.000 ευρώ, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 4% σε σχέση με το 2019, όταν είχαν αγγίξει τα 186.500.000 ευρώ.

Η χώρα μας εξάγει στην Ουκρανία κυρίως λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, φρούτα, όπως βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα, λιπάσματα, άσφαλτο, σωλήνες από χαλκό κ.ά., ενώ εισάγουμε από την Ουκρανία κυρίως κουκιά σόγιας, σιτάρι, σιμιγδάλι, λάδια ηλιοτροπίου, σιδηροκράματα κ.ά.Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, το απόθεμα των εισερχόμενων από την Ελλάδα ξένων άμεσων επενδύσεων ανερχόταν στο τέλος του 2020 σε 36.500.000 δολάρια, μειωμένο κατά 5.000.000 ή 12% από τις αρχές του έτους, ενώ την ίδια ώρα οι ουκρανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι μηδενικές.