Οι ανταγωνιστικές αγροτικές μονάδες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Ο αγρότης, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας και της Θράκης έχουν σήμερα την ευκαιρία να επωφεληθούν και να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους.

Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς στρατηγική επιλογή της είναι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα και εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1, γνωστότερες και ως Σχέδια Βελτίωσης, που αφορούν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υλοποιούνται με τις εξής δράσεις:

  • 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
  • 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 της Ελλάδας.

Στα 3.890 ανέρχονται τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης από αγρότες στις Περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι σήμερα περίπου 300 εκατ. ευρώ και με τις επιχορηγήσεις να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Σημαντικές αναμένεται να είναι και οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν για όσους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader.

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στους αγρότες, που ξεκινούν να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια, με βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση της ρευστότητάς τους, για την ομαλή τους λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουν χρηματοδοτικά κάθε υγιές επενδυτικό σχέδιο, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε παραγωγό, Ομάδα Παραγωγών και Συνεταιρισμό μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων:

*Παρέχουν ένα συνολικό πακέτο, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών της εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει δάνειο έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο,  εγγυητική επιστολή για προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης. 

*Χρηματοδοτούν την αγορά γεωργικού εξοπλισμού μέσω συνεργασιών με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι: Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., Μποζατζίδης-ΜητσιολίδηςAgrotech S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Κ. Κουιμτζής ΑΕ, Unitrack Α.Ε.Ε., Θ. Σουμπάσης Μ.Ε.Π.Ε.,Milkplan ΑΕ, ΥΙΟΙ Γ. Χριστιά- AGER A.E και ΠΕΤΚΟΣ Α.Ε. –Agroma.

*Η χρηματοδότηση γίνεται με σημαντικά πλεονεκτήματα για τους χρηματοδοτούμενους, όπως η προσαρμογή του πλάνου αποπληρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την περιοδικότητα των ταμειακών ροών τους, με την προσαρμογή της αποπληρωμής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.

*Δανειοδοτούν και για φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση ενέργειας (netmetering), με το μέτρο 4.1.3. Μέσω της εξειδικευμένης μονάδας GreenBanking, που διαθέτει για περισσότερα από 10 έτη, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά (netmetering), με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης, για τους αγρότες και τα συνεργατικά σχήματα διαθέτει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκούς σταθμούς για πώληση ενέργειας. Επιπλέον, για κατόχους υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων χρηματοδοτεί και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Στόχος είναι μια σύγχρονη γεωργία, οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή, όπως απαιτεί η διεθνής κοινότητα των καταναλωτών και όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ο αγροτικός τομέας πρέπει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία και να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την ορθολογική επιλογή μηχανημάτων, τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης. Να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του παραγόμενου αποτελέσματος, να μειώσει το κόστος παραγωγής, να εκσυγχρονίσει την εκμετάλλευσή του και παράλληλα να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η τεχνογνωσία της Τράπεζας Πειραιώς στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι το όχημα, που την οδηγεί στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς κατανοεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της και προσφέρει αποτελεσματικές και εξατομικευμένες λύσεις. Βασική αρχή της Τράπεζας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της με τις πλέον καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις και με βάση δύο αρχές: την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό. Οι βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι αρχές αυτές, είναι το δίκτυο με την ευρεία γεωγραφική διασπορά, που διαθέτει η Τράπεζα και το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία.