Ξήλωσε περίπτερα από δρόμους ο δήμος Θεσσαλονίκης

28

Περίπτερα από δρόμους της Θεσσαλονίκης ξήλωσαν τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο αποφάσεων προηγούμενων ετών της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου.