Ν. Κεραμέως: Χωρίς αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας τα απολυτήρια σχολείων

162

Την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.»

21 ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΟΧΙ ΡΕ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΕΓΩ ΘΈΛΩ ΝΑ ΓΡΆΦΕΤΑΙ…. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.. ΡΏΤΑ ΠΡΏΤΑ ΤΟΝ ΛΑΌ ΑΝ ΤΟ ΘΈΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΨΉΦΙΣΕ ΤΟ… ΑΡΧΊΣΑΜΕ ΤΑ ΚΌΛΠΑ ΤΟΎ ΤΣΙΠΡΑ ???????….ΣΎΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΆ ΣΑΣ ΨΩΜΙΆ ΑΝ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΈΤΣΙ…..

  2. Για να προλάβω δεν ψήφισα ΝΔ! Είχαν προσφύγει άθεοι και η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην αρχή προστασίας δεδομένων. Η τελευταία έκρινε ότι αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την ευρωπαική σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου.

  3. Δεν θέλατε Χρυσή α..@@γη φώναζε μέσα στην βουλή αν έρθει στα πράγματα έστω δεύτερο κόμμα θα έκλεινε τα σύνορα Τώρα κλαίτε; Πιστέψατε τους δημοσιογράφους που τους λένε “”ναζι””; εντολή απ’ έξω επειδή τους χαλαει τα σχέδια θέλει μυαλό να το καταλαβαιτε; Είναι ΕΛΛΗΝΕΣ!!

  4. Άλλαξε ο Μανωλιός…. Εξω ο Χριστός από τη ζωή μας μέσα ο διάολος. Αυτό το δικαστικό σώμα όλο τέτοιες αποφάσεις βγάζει… Μάλιστα μπήκαμε στο νόημα