Νέο Σώμα: Τον Ιούνιο έτοιμη η Δικαστική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία φεύγει, η Δικαστική Αστυνομία έρχεται… στις δικαστικές αίθουσες, καθώς το πράσινο φως άναψε στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση ενός νέου Σώματος, το οποίο θα απαλλάξει αφενός τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. από τον πρόσθετο όγκο εργασίας στα δικαστήρια και αφετέρου θα καλύψει οριστικά τα κενά σε εξειδικευμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, η ανάθεση έργου προς τους οποίους γίνεται όλο και πιο συχνά από τους δικαστικούς λειτουργούς τα τελευταία χρόνια, για τις ανάγκες της εκδίκασης σειράς πολύπλοκων υποθέσεων.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφότου το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας τύχει υπερψήφισης από τη Βουλή, θα εκκινήσουν οι διαδικασίες στελέχωσης (αρχής γενομένης από το πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό), αλλά και επέκτασης του Σώματος, τόσο ανά την επικράτεια όσο και μέσω πλήρωσης των νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, η βασική δύναμη του Σώματος θα υπηρετεί στα κατά τόπους δικαστήρια και εισαγγελίες, ενώ μια μικρή δύναμη θα απασχολείται στην κεντρική υπηρεσία, δηλαδή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ως υπεύθυνη για τα κεντρικά οργανωτικά ζητήματα. Στις επιδιώξεις, άλλωστε, του αρμόδιου υπουργείου είναι η στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας με νέα άτομα και με τα αντίστοιχα υψηλά τυπικά προσόντα, τα οποία θα εκπαιδευτούν στη συνέχεια κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου τους.