Με ψήφους 5-0 ο Άρειος Πάγος απεφάνθη: Δεν αναγνωρίζουμε τουρκική μειονότητα!

8

Πανηγυρική δικαίωση για την εφημερίδα Εστία η οποία ανέδειξε τη σοβαρότητα του θέματος – Απέρριψε την αναίρεση της ΤΕΞ – Ανακοίνωση διαμαρτυρίας του τουρκικού ΥΠΕΞ που παρεμβαίνει απαραδέκτως στις εσωτερικές μας υποθέσεις