Κομισιόν: Στο -9% η ύφεση στην Ελλάδα το 2020, στο β’ τρίμηνο το μεγάλο πλήγμα από τον κορονοϊό

Σε αναθεώρηση των προηγούμενων της εκτιμήσεων προχώρησε στις θερινές της προβλέψεις η Κομισιόν εκτιμώντας ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι φέτος λίγο μικρότερη απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί στην εαρινή έκθεση (9% αντί 9,7%), ενώ και η ανάκαμψη την επόμενη χρονιά θα είναι επίσης αρκετά χαμηλότερη (6% αντί 7,9%).

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του έτους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση του ΑΕΠ σχετίζεται με την πτώση των επενδύσεων και των εξαγωγών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων θα φανεί περισσότερο στο δεύτερο τρίμηνο με μείωση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών.Επί τα χείρω αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις για τις επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Κομισιόν προβλέπει ότι η ύφεση στην Eυρωζώνη θα είναι φέτος -8,7%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για -7,7%. Η Ελλάδα θα εμφανίσει την πέμπτη χειρότερη επίδοση. Σε χειρότερη θέση θα είναι Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία (με ποσοστά 10 έως 11,2%) και η Πορτογαλία με 9,8%.Σε «ακτινογραφία» των δυσμενών επιδράσεων της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις προχώρησε η Grant Thornton. Tα συμπεράσματα της έρευνας είναι τουλάχιστον δυσοίωνα, καθώς καταδεικνύουν ότι επτά στις δέκα επιχειρήσεις θα υποστούν επηρεαστούν δυσμενώς, η πτώση τζίρου κατά κλάδο θα φθάσει έως το -52%, η λειτουργική κερδοφορία έως το -227%, με τέσσερις κλάδους να καθίστανται λειτουργικά ζημιογόνοι (απώλειες πάνω από -100%), οι απώλειες ρευστότητας θα φθάσουν τα 5,6 δισ. ευρώ και η επίπτωση για την εθνική οικονομία θα είναι να γυρίσει το ΑΕΠ το 2021 στο σημείο όπου βρισκόταν το 2017.Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, όπως αναφέρει η Grant Thornton είναι τα ακόλουθα:

Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid 19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους.
Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού 32,9 δισ. ευρώ (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.
Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.
Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 200χιλ. ευρώ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020, κατά 12,4%.
Αναμένεται μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020 κατά 39%.
Εκτίμηση για 5,6 δισ. μείωση της ρευστότητας τους το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στη δραστηριότητά τους.