Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

49

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Δείτε βίντεο