Επετειακή εκδήλωση μνήμης στο Βίτσι με κεντρικό ομιλητή τον Στέργιο Καλόγηρο

Επετειακή εκδήλωση Μνήμης, για τους πεσόντες Αξιωματικούς, Οπλίτες και Λοιπό Πληθυσμό της Πατρίδας μας, στις επιχειρήσεις 1946-1949 κατά τους αγώνες για την ελευθερία του Έθνους μας.

Επετειακή εκδήλωση μνήμης στο Βίτσι με κεντρικό ομιλητή τον Στέργιο Καλόγηρο