Επίορκους εφοριακούς εντόπισαν οι εσωτερικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ

[ad_1]

Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας αλλά και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ υπαλλήλων της εφορίας διαπίστωσε η η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεωντης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε το 2018. Ειδικότερα, η αρμόδια διεύθυνση διαπίστωσε πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους πέρυσι, σε σύνολο 143 ελέγχων που πραγματοποίησε και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για το 2018. Συγκεκριμένα η Δ.ΕΣ.ΥΠ. κατά την προηγούμενη χρονιά:
Διενήργησε 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.
Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.
Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400ευρώ(πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.
Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης(Ε.Π.Κ.)σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων,συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ.
Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολώνΠροκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

Μοιράσου το άρθρο:

[ad_2]