Ενστάσεις από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για την απομάκρυνση Θάνου

Παρατηρήσεις και κωλύματα σχετικά με την επικείμενη απομάκρυνση της Βασιλικής Θάνου από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διατυπώνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη έκθεση της επί του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία επικαλείται προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η απαίτηση περί ανεξαρτησίας οφείλει αναγκαστικά να περιλαμβάνει και την «υποχρέωση σεβασμού της θητείας των αρχών ελέγχου µέχρι της λήξεώς της και του µη πρόωρου τερµατισµού της παρά µόνον κατόπιν των κανόνων και των εγγυήσεων της εφαρµοστέας νοµοθεσίας (…)», με εξαίρεση όπως υπογραμμίζει «σπουδαίο και αντικειµενικά εξακριβώσιµο λόγο».Η εν λόγω έκθεση πάντως είναι δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση, που εξαπολύει όλες αυτές τις ημέρες δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης περί ραβανσισμού και αντισυνταγματικότητας.

Την ίδια ώρα η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επισημαίνει ότι «αν επιτρεπόταν σε κάθε κράτος µέλος να θέσει τέρµα στη θητεία αρχής ελέγχου πριν την αρχικώς προβλεπόµενη λήξη της… θα µπορούσε να οδηγήσει σε µιας µορφής υπακοή της στην πολιτική εξουσία, ασυµβίβαστη µε την ως άνω απαίτηση περί ανεξαρτησίας (…)».