Ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Σιθωνίας

Δύο νέα μηχανήματα έργου προστίθενται στο στόλο του Δήμου Σιθωνίας,
με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ΟΤΑ Ά βαθμού
του υπουργείου Εσωτερικών “ΦιλόΔημος ΙΙ”.

Πρόκειται για δύο εκσκαφείς-φορτωτές που θα ενισχύσουν τον υφιστάμενο
εξοπλισμό στις δύο επί μέρους Δημοτικές Ενότητες Σιθωνίας και
Τορώνης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 130.000 ευρώ.

“Τα συγκεκριμένα χωματουργικά μηχανήματα είναι απολύτως απαραίτητα για
την εκτέλεση διάφορων εργασιών του Δήμου. Ας μην ξεχνάμε και τις έκτακτες
ανάγκες που προκύπτουν, όπως κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πλημμυρικών
φαινομένων, όπου η άμεση συνδρομή τους είναι καθοριστική”, υπογράμμισε ο
Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

“Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση όλου του
μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να λειτουργούν
απρόσκοπτα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση των αναγκαίων
παρεμβάσεων”, δήλωσε από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων, Κατερίνα Γιουβαρλάκη, η οποία παρέλαβε και επίσημα τα δύο
μηχανήματα από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.