Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία

16

Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία – Δείτε ζωντανά την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων.

Τη γέννηση του Ιησού Χριστού ανήγγειλε ένας άγγελος πρώτα στους ποιμένες που είχαν νυχτερινή βάρδια και έβοσκαν τα πρόβατα στους αγρούς. Η εμφάνιση του αγγέλου ήταν θαυμαστή, γιατί συγχρόνως έλαμψε γύρω τους η δόξα του Θεού, ένα φως υπέρλαμπρο. Οι ποιμένες φοβήθηκαν πολύ, αλλά ο άγγελος του Κυρίου τους μίλησε και τους είπε:

«Μη φοβείσθε· διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς· θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη.» Λουκάς β:10-12

Η αγγελίας της γέννησης του Σωτήρα του κόσμου συνοδεύτηκε από μια πολύ γλυκιά μελωδία, με τα πιο ευλογημένα και παρηγορητικά λόγια: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Λουκάς β:14

Ο ύμνος αυτός είναι μια αναγγελία που πρόκειται να εκτελεστεί κατά πάντα στους ουρανούς, επάνω στη γη και στους ταλαίπωρους ανθρώπους.