Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σιθωνίας ανακοινώνει η Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου, σε συνέχεια τροποποιητικού ΦΕΚ [3485 Β/22.08.2020] που εκδόθηκε μεταγενέστερα της δημοσίευσης της προκήρυξης των Σχολικών καθαριστριών 2020-2021 του Δήμου Σιθωνίας, έχει προβεί σε τροποποίηση της προκήρυξης με νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 25/08/2020 έως και Πέμπτη 27/08/2020 στις 15.00.

Η νέα προκήρυξη και το νέο έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιθωνίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη των σχετικών αρχείων, ενώ θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην βαθμολογία της εμπειρίας βάσει αιθουσών