Βάσεις 2021: Έτσι θα διαμορφωθούν φέτος – «20.000 δεν θα καταθέσουν μηχανογραφικό»

Τα όρια εισαγωγής σε σχολές του πρώτου και του δεύτερου επιστημονικού πεδίου εμφανίζουν πτωτικές τάσεις, ενώ αντιθέτως στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο αυξητικές τάσεις. «Αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τους υποψηφίους είναι ποιο είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία μπορεί και προκύπτει μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας»,Στη συνέχεια ο κ. Χατζητέγας, δίνει την εικόνα που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στις βάσεις και των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων.Αντιθέτως θα υπάρχει πτώση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει και από πολύ ψηλά, όπως στις σχολές της Νομική και της Ψυχολογίας.

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο εξαιτίας, της μικρότερης συμμετοχής διαγωνιζομένων κατά 15% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως να υπάρξουν στις θετικές σπουδές πτωτικές τάσεις των βάσεων.Οι υποψήφιοι στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο ήταν οριακά περισσότεροι σε σχέση με την περσινή χρονιά, οπότε αναμένονται αυξήσεις των βάσεων στις σπουδές Υγείας Οικονομίας και Πληροφορικής.Όσον αφορά τώρα τις βαθμολογίες βάσει των οποίων οι υποψήφιου θα μπορούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό, αυτές σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Γιώργος Χατζητέγας διαμορφώνονται ως εξής: Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών τη δυνατότητας συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου θα έχουν όσοι έχουν γράψει κατά μέσο όρο και στα τέσσερα μαθήματα πάνω από 8,9.

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών, το όριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίο τοποθετείται στο 9,57. Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν μικρότερες βαθμολογίες δεν θα μπορέσουν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό. Οι υποψήφιοι του τρίτου επιστημονικού πεδίου στο τομέα των σπουδών Υγείας θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ως μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων το 9,7.

Στο τέταρτο πεδίο τα παιδιά που διαγωνίστηκαν στον προσανατολισμό της Οικονομίας και της Πληροφορικής, χρειάζονται μέση επίδοση της τάξεως του 8,29.