Προβλέπεται και η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων, καθώς έχουν εκταμιευθεί 2,6 εκατ. ευρώ για το σκοπό αυτό
Δημοσιεύθηκε , Παρασκευή 24/9, το ΦΕΚ για τη δια ζώσης λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, όπου μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν πιστά οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια, προκειμένου να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα.Ειδικότερα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ΦΕΚ, φοιτητές και εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στη δια ζώσης λειτουργία των ΑΕΙ, οφείλουν να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έχοντας ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό Covid-19
να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου
να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό δύο φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Επιπλέον, τίθεται σε λειτουργία προσεχώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, που θα διασυνδέει την πληροφορία σχετικά με τον εμβολιασμό, νόσηση ή τα εργαστηριακά τεστ που κάνουν οι υπόχρεοι, με τις Γραμματείες του κάθε τμήματος. Ήδη τα ΑΕΙ δύνανται με ταχύτατες διαδικασίες να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων. Έχουν εκταμιευθεί 2,6 εκατομμύρια ευρώ προς τα Πανεπιστήμια για τον σκοπό αυτό.