Άρση μέτρων: Ανοίγει το λιανεμπόριο στις 11 Μαΐου

28
Ŋԁʔ`̅ԑ`É`ԏ͠ʏя͏ڏ-ʋʼnӔ`ʁԁӔnjT`ӔϠʅ͔я ԇӠHǍS (EUROINISSI/ׁ̉ˇӠʁсÉM͇ө

Τι επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 11 Μαΐου
Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εκτός εμπορικών κέντρων
Για καταστήματα λιανικού εμπορίου επιφάνειας: Έως 20 τμ – 4 άτομα

Από 20 έως 100τμ – 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ.

για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ

Άνω των 100 τμ – 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

Άνω των 300 τμ που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων.

Ορίζεται η έναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις 10 π.μ. και παράλληλα προβλέπεται διεύρυνση ωραρίου κατά περίπτωση. Υπάλληλοι και πελάτες θα πρέπει να τηρούν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας.

Βιομηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές
Λιανικό εμπόριο βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές:

– Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 5 μέτρα.

– Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων (επαγγελματιών και καταναλωτών) τα 2 μέτρα.

– Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 50% των δραστηριοποιούμενων εμπόρων και παραγωγών.

– Διπλές λαϊκές αγορές προς αποφυγή έντονου συνωστισμού.