Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων αυτοδιαγνωστικών test, προχώρησε η κυβέρνηση μετά και από προσφυγές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη Διαύγεια, ενώ η κυβέρνηση προκήρυξε τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός, μετά και από προσφυγές που κατέθεσαν μεταξύ τους οι εταιρείες προμήθειας.
Με πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξης