Όλα έτοιμα για την υποδοχή της νέας χρονιάς στην Αριστοτέλους

46

Όλα έτοιμα για την υποδοχή της νέας χρονιάς στην Αριστοτέλους .