Υπουργείο Οικονομικών: Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ με απόδοση στο 0,15%

Ποσό ύψους 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν η μειωμένη απόδοση, που διαμορφώθηκε στο 0,15% έναντι 0,23% την προηγούμενη φορά.

Η χαμηλότερη απόδοση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αποτυπώνει το ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές για τους τίτλους του ελληνικού Δημοσίου. Το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,567 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 2,51 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.