Τo τέλος της κοινωφελούς εργασίας αφήνει στο… δρόμο 25.000 εργαζόμενους

Παρά την παρέμβαση Χατζηδάκη αναφορικά με την παράταση των συμβάσεων στο πρόγραμμα, δήμαρχοι από όλη τη χώρα αντιδρούν έντονα με αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι οι δήμοι στηρίζουν σε αυτό το προσωπικό μεγάλο μέρος των αναγκών τους σε καθημερινή βάση.

Αν μάλιστα οι συμβάσεις λήξουν πριν από το καλοκαίρι στους ΟΤΑ, κυρίως στους τουριστικούς, θα επικρατήσει χάος, αφού θα μείνουν χωρίς αναγκαίο προσωπικό σε πολύ κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία τους.

Όσον αφορά στις τρέχουσες 8μηνες συμβάσεις του τελευταίου προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας», λήγουν εντός του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2023 Βάσει των επίσημων στοιχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο τρέχον πρόγραμμα απασχολούνται συνολικά σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Μάλιστα από τις συνολικά 25.000 θέσεις του προγράμματος στους δήμους κατανέμεται το μεγαλύτερο μέρος, αφού καλύπτουν 20.397 θέσεις, ποσοστό 81,6%.

Αντίστοιχα στις 13 αιρετές περιφέρειες καλύπτονται 2.566 θέσεις, ποσοστό 10,3 %, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 348 θέσεις, ποσοστό 1,4 %, ενώ στους λοιπούς φορείς 1.689 θέσεις, ποσοστό 6,7 %.