ΤτΕ: Κτηματαγορά “πολλών ταχυτήτων” για διαμερίσματα και οικόπεδα

32

Μια αγορά πολλών ταχυτήτων σκιαγραφεί για τον τομέα των ακινήτων η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική.

Αύξηση ζήτησης ακινήτων για επένδυση

Η αύξηση της ζήτησης και η ενίσχυση των τιμών που καταγράφεται αφορούν στοχευμένες θέσεις και κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες διαθέτουν επενδυτικά χαρακτηριστικά και προσελκύουν ζήτηση κυρίως από χρήστες και επενδυτές από το εξωτερικό. Ειδικά ο τουρισμός φαίνεται να δέχεται την πλειονότητα των επενδυτικών κεφαλαίων και να διαμορφώνουν τις τρέχουσες συνθήκες ζήτησης.

Μείωση ζήτησης για χρήση κατοικίας

Αντίθετα, η εγχώρια ζήτηση, αμιγώς για χρήση πρώτης κατοικίας, δεν παρουσιάζει ακόμα σημαντική δυναμική, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τους χαμηλούς ρυθμούς αποκατάστασης της οικοδομικής δραστηριότητας για νέες κατοικίες, αλλά και χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα στεγαστικά δάνεια.

Όσο για τις τιμές, λαμβάνουν ώθηση από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και την έντονη κινητικότητα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η τάση σταθεροποίησης και τοπικά ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων που καταγράφηκε το 2018 συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2019, με κύριο χαρακτηριστικό τους διαφορετικούς ρυθμούς προσαρμογής των επιμέρους αγορών και χρήσεων ακινήτων.

Στο ερώτημα εάν μπορεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην αγορά, η απάντηση που δίνει η ΤτΕ είναι η εξής: «Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης για κατοικία και νέους επαγγελματικούς χώρους θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης και την κλαδική σύνθεση του ΑΕΠ, την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας».