Τροποποίηση της ΚΥΑ για μετακινήσεις – Η αλλαγή στην υπερτοπική μετακίνηση

Τροποποίηση της ΚΥΑ για τις μετακινήσεις εκτός νομού για λόγους υγείας έφεραν οι αντιδράσεις ασθενών και του ιατρικού κόσμου.

Με νέα απόφαση που εκδόθηκε προστέθηκε η δυνατότητα για υπερτοπική μετακίνηση, με έγγραφο από ιδιωτικά νοσοκομεία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα θα υπάρξει τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπoυργικό συμβούλιο.

Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης, αναφέρεται στη νέα απόφαση.