Τι θα αλλάξει με την καθιέρωση ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστών

ÓõãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá ôçò ÃÓÅÅ-ÁÄÅÄÕ êáôÜ ôùí íÝùí åðþäõíùí ìÝôñùí, Ôñßôç 6 Íïå. 2012. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Την καθιέρωση ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστών σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σκηνές βιαιοπραγίας για την νομιμοποίηση των συνέδρων, όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.

Με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πιστοποιείται ότι το μέλος του σωματείου φέρει την ιδιότητα του εργαζόμενου και δεν είναι συνταξιούχος ή μέλος σωματείου «σφραγίδα».

Η ψηφιοποίηση των συνδικαλισμού θα επιτρέψει και την ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως για την λήψη αποφάσεων, με προεξέχουσα τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας.

Ο ηλεκτρονικός συνδικαλισμός συνδέεται με την 4η βιομηχανική επανάσταση, τη ρομποτική και τις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας καθώς εδώ και καιρό οι συνδικαλιστές προβληματίζονταν πως θα αποκτήσουν πρόσβαση στους e-εργαζομένους, τους λεγόμενους και ψηφιακούς νομάδες.

Συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οργανώσεων