Τιμές ρεύματος: Οι βιομήχανοι ζητούν πλαφόν στη χονδρεμπορική με επιστολή τους στη ΡΑΕ

Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απέστειλε η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) -η οποία εκπροσωπεί τους μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας- επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπουν στους προμηθευτές και τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την απότομη αύξηση των τιμών στο ρεύμα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι στην ελληνική αγορά συντρέχουν λόγοι περιορισμένου ανταγωνισμού ώστε η ΡΑΕ να παρέμβει ρυθμιστικά.
Η ΕΒΙΚΕΝ επικαλείται και παλαιότερες επιστολές προς τη ΡΑΕ, στις οποίες είχε επισημάνει ότι λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες στρατηγικές στην αγορά προμήθειας, οι οποίες οδηγούν στη μεταφορά σε ποσοστό 100% του ρίσκου των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς στα τιμολόγια των τελικών καταναλωτών.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη προθεσμιακή αγορά και την απροθυμία των παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, ελλείψει στοιχειώδους ανταγωνισμού, να προσφέρουν ένα ελάχιστο ποσοστό του portfolio παραγωγής τους μέσω διμερών συμβολαίων έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, όλη η παραγόμενη ενέργεια να περνά μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, τις τιμές του οποίου διαμορφώνουν πλέον χωρίς ρίσκο οι παραγωγοί.