ΤΑΧΙS: Επιτέλους, «άνοιξε» ο κωδικός για τις αναστολές

Έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα του TAXIS για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως οι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας το 2020 ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα βρουν προσυμπληρωμένα στο σύστημα τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης που έλαβαν.Μόλις χθες, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα στο υπουργείο σε σχέση με την ανάρτηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση εργαζομένων που είχαν τεθεί σε ειδικά καθεστώτα αντιμετωπίστηκε και αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων για το 2020.Συγκεκριμένα, οι βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν αφορούν τους εργαζομένους σε αναστολή εργασίας, εργαζομένους ενταγμένους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύστερα από μονομερή υπεύθυνη δήλωση (εργαζόμενοι τουρισμού, αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών).